Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki jb UG.pdf

Rachunek zysków i strat jb UG.pdf

Bilans jednostki UG.pdf

informacja dodatkowa do bilansu jb UG.pdf

INFORMACJA DODATKOWA-WYCIĄG jb UG.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki JST.pdf

Rachunek zysków i strat JST.pdf

Bilans wykonania budżetu JST.pdf

BILANS JST.pdf

bilans skonslolidowany JST.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU JST.pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej JST.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Henryka Karycka - Skarbnik, Karol Szrajbert - Wójt | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:44:32 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:49:24.
Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:44:32
Data modyfikacji: 2019-05-08 13:49:24
Autor: Henryka Karycka - Skarbnik, Karol Szrajbert - Wójt
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl