Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 października 2019 r.
2019-11-07 15:04:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 05 listopada 2019 r.
2019-11-05 15:07:38
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 24.10.2019 r.
2019-10-25 12:48:43
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 września 2019 r.
2019-10-01 13:34:09
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
2019-09-03 07:24:44
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 12 sierpnia 2019 roku
2019-08-12 17:31:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol
2019-08-06 15:28:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol
2019-08-05 06:57:33
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2019-07-26 12:24:03
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol
2019-07-02 13:54:21
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2019-06-28 14:45:53
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2019-06-28 14:31:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2019-06-10 12:13:53
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol
2019-06-05 13:30:31
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
2019-05-28 14:09:49
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
2019-05-22 12:14:39
  ...więcej

Obwieszczenie
2019-05-09 11:41:13
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2019-03-28 15:19:15
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2019-03-28 14:34:52
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 2,00 MW, o powierzchni zabudowy do 1,00 ha na części działki ewidencyjnej nr 7/6 wraz z planowaną linią średniego napięcia i linią światłowodową na działce ewidencyjnej nr 7/7 i 48/1 znajdujące się w miejscowości Żubronajcie, Gmina Krasnopol.”
2019-03-07 14:18:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 128
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl