Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Konsultacje „Rocznego programu współpracy na
2016 rok Gminy Krasnopol z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.”

WÓJT GMINY KRASNOPOL
OGŁASZA

konsultacje „Rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.”

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie gminy Krasnopol.
Celem konsultacji jest poznanie stanowiska, a w szczególności uwag, opinii i wniosków ww. podmiotów, odnośnie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, który został zamieszczony poniżej, po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Rocznym programem współpracy na 2016 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.”
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
- rozpoczęcie - 23 listopada 2015 r.,
- zakończenie - do 8 grudnia 2015 r.
Forma zgłaszania opinii:
1) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ugkras@op.pl ;
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol;
3) osobiście poprzez złożenie formularza uwag w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnopol (pok. nr 1).
Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do dnia 8 grudnia 2015 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol lub przesłać elektronicznie wypełniony dokument na adres: ugkras@op.pl.

Wójt

Karol Szrajbert

 
Zarządzenie organizacje pozarządowe1.docx

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wójt Gminy Krasnopol | Data wprowadzenia: 2015-11-20 14:48:33 | Data modyfikacji: 2015-11-20 20:08:28.
Ogłoszenie Wójta Gminy Krasnopol o wyniku
konsultacji "Rocznego programu współpracy na
2016 rok Gminy Krasnopol z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego"
 
Ogłoszenie (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wójt Gminy Krasnopol Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2015-12-11 15:24:58 | Data modyfikacji: 2015-11-20 20:08:28.
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
"Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy
Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.”

http://bip.krasnopol.pl/index.php?id=346&a=1900&n_id=1168

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:32:59 | Data modyfikacji: 2015-11-20 20:08:28.
Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:32:59
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl