Podstawowe dane jednostki

Podstawowe dane jednostki

Gmina Krasnopol
NAZWA I DANE JEDNOSTKI

Gmina Krasnopol
REGON: 790671107
NIP: 8442244789

RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. podlaskie, pow. sejneński
KOD 16-503
MIEJSCOWOŚĆ Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4
GODZINY OTWARCIA poniedziałek - piątek
od 700 do 1500
KONTAKT tel.: (087) 516-40-10
fax: (087) 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl
Wójt

Karol Szrajbert
tel.: 87 516-40-22
e-mail: wojt.gminy@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Piotr Korsakowski
tel.:  87 516-42-09
e-mail: rada.gminy@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Sekretarz Gminy

Ryszard Wodecki
tel.: 87 516-41-68
e-mail: sekretarz@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Skarbnik Gminy

Henryka Karycka
tel.: 87 516-40-31
e-mail: skarbnik@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Zastępca Wójta

Wojciech Grochowski
tel.: 87 516-40-52
e-mail: zastepca.wojta@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Nr konta bankowego, na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Suwałki
24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek każdego tygodnia od 800 do 1600

Zastępca Wójta, Sekretarz przyjmuje w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w dni robocze.
W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Skarbnik i pozostali pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnopol pełni dyżury w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach: 1400 – 1600 w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol, pokój Nr 10

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2017-02-13 10:42:33.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2017-02-13 10:42:33
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl